Tag Archives: đầu tư xây dựng

Factory Outlet – ván bài của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và tầm nhìn khi mang 30 triệu USD về Việt Nam rót toàn vào hàng hiệu

Năm 1985, Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những Việt kiều đầu tiên về nước đầu tư và thành lập Công ty Liên Thái Bình Dương-Imexpan Pacific (IPP). Thuở ấy, ông Hạnh kể lại ông mang ba chục triệu USD về nước, chừng ấy phải tương đương 3 tỷ USD bây giờ. Một căn […]