Tag Archives: hagl

HAGL là công ty gì sau khi bán HNG cho Thaco?

Vẫn là một công ty nông nghiệp? CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 không còn có sự hiện diện của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) với tư cách là công ty con. Câu hỏi đặt ra là HAGL của ông […]

HAGL đã bán 75 triệu cổ phiếu HNG, giảm sở hữu tại HAGL Agrico xuống dưới 30%

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) đã bán thành công 75 triệu cp của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG). Sau giao dịch, HAG vẫn là cổ đông lớn tại HNG với tỷ lệ sở hữu 29,78%, tương ứng gần 330,17 triệu cổ phiếu. Ghi nhận, các […]

Vì đâu HAGL bất ngờ có khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng từ “quá khứ hiện về”?

Báo cáo tài chính quý 4/2020 hợp nhất của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đưa ra mức lỗ sau thuế 2.175 tỷ đồng cả năm, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.201 tỷ đồng, so với năm trước đó có lãi 190 tỷ đồng. Đây là những con số được […]

Hoàng Anh Gia Lai miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Văn Minh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2020. Mới đây, HAGL cũng vừa công bố giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico […]

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL): Doanh thu trái cây tăng mạnh song quý 2/2020 vẫn lỗ sau thuế 65 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu 647 tỷ đồng, tăng tương đối so với con số 512 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Gía vốn tương ứng tăng mạnh, theo đó lợi nhuận gộp Công ty về 124,5 tỷ đồng – giảm hơn 37%. […]