Tag Archives: tích hợp hệ thống

ĐHĐCĐ Masan Resources (MSR): Đã chi hơn 1.097 tỷ để mua nền tảng vonfram của H.C. Starck, trình đổi tên thành Masan High-Tech Materials

Ngày 29/6/2020, Masan Resources đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Bao gồm: + Kịch bản 1: Doanh thu 8.000 tỷ và LNST phân bổ cho cổ đông 200 tỷ đồng – giảm 43% so với năm 2019; + Kịch bản 2: Doanh thu […]