Vietnam Airlines (HVN): 9 tháng lỗ ròng 10.471 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ tiền mặt tiền gửi và vay ngắn hạn thêm 6.000 tỷ đồng

Vietnam Airlines (HVN) đã chính thức công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với khoản lỗ sau thuế gần 4.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khi chưa có dịch Covid-19 doanh nghiệp lãi hơn 1.100 tỷ.

Chi tiết, doanh thu quý 3 năm nay của HVN chỉ còn 7.621 tỷ đồng, chưa đến 1/3 cùng kỳ năm ngoái với 25.630,6 tỷ. Dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoản doanh thu cốt lõi là vận tải hàng không, giảm từ mức 20.519 tỷ về chỉ còn 6.012 tỷ đồng. Các khoản doanh thu bán hàng, phụ trợ cũng lần lượt giảm đáng kể.

Khấu trừ giá vốn, Công ty lỗ gộp 3.201 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 3.300 tỷ. Trong kỳ, HVN cắt giảm mạnh các khoản chi phí, trong đó chi phí lãi vay giảm gần nửa còn 199 tỷ, các chi phí bán hàng quản lý cũng giảm tương ứng. Kết quả, quý 3/2020 HVN lỗ sau thuế gần 4.000 tỷ, lỗ ròng 3.912 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, HVN ghi nhận 32.564 tỷ doanh thu, giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, HVN báo lỗ ròng hơn 10.471 tỷ sau 9 tháng. Giải trình tại cuộc họp mới đây, đại diện HVN cho biết sản lượng vận chuyển hành khách của hãng đạt 10,2 triệu lượt, giảm 41%; sản lượng vận chuyển hàng hóa 146.000 tấn, giảm 43%. Riêng với công ty thành viên Pacific Airlines, trong 8 tháng đầu năm ước lỗ khoảng 1.100 tỷ đồng; cả năm nay kế hoạch lỗ khoảng 1.600 tỷ đồng.

Ghi nhận, HVN sau đợt dịch thứ nhất lên kế hoạch mở mới 22 đường bay nội địa, tuy nhiên các đường bay này đã tạm dừng trong giai đoạn làn sóng Covid-19 thứ hai. Hiện tại, Công ty đã mở lại 11 đường bay và đang có kế hoạch nghiên cứu hồi phục số còn lại. Ngoài ra, ngay từ đầu năm, HVN cũng tăng cường tìm kiếm nguồn thu thông qua các chuyến bay hồi hương, bay vận chuyển chuyên gia cũng như chuyển đổi tàu bay vận chuyển hàng hóa. Khối lượng hàng hóa vận chuyển mang về doanh thu 1.924 tỷ đồng.

Bên cạnh chỉ số kinh doanh giảm sút, nguồn lực tài chính của HVN cũng điều chỉnh mạnh. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.743 tỷ về 802 tỷ đồng. Tiền gửi ngắn hạn cũng từ mức 3.579 tỷ giảm về 656 tỷ đồng. Phải thu khách hàng cũng thu hẹp từ 4.367 tỷ về chỉ còn 1.958 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường vay nợ ngắn hạn với số dư tăng gấp đôi lên 11.684 tỷ đồng.

Dù vậy, dòng tiền kinh doanh HVN hiện đang âm 6.269,5 tỷ, luỹ kế năm ngoái dương gần 7.874 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF (https://cafef.vn/)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *