Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam – VIMEXPO 2020

Đây sẽ là triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo tại Việt Nam, thuộc Chương trình phát triển CNHT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển lãm VIMEXPO 2020 mở ra trong bối cảnh hiện nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT đang tìm hướng […]