Tag Archives: bot

Tổng Giám đốc CII Lê Quốc Bình: ‘Quá xấu hổ khi trả lời cổ đông về các mốc thời gian’

Ngày 2/6/2020, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (lần 2, tiếp nối lần đầu vào ngày 27/3/2020). Ban lãnh đạo cho biết, năm nay bất động sản sẽ là mảng đóng góp lợi nhuận chính cho Công ty, chủ yếu đến từ các dự án […]