Tag Archives: hệ thống bán lẻ

FPT Retail (FRT): Sức mua tốt trở lại, dự trình chiến lược cơ cấu lại chi nhánh tại Đại hội 2021

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, FRT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, trình kế hoạch kinh doanh năm mới cũng như chiến lược cơ cấu lại các chi nhánh của Công ty. Do có nhu cầu mở các cửa hàng theo hệ thống chuỗi trên phạm vi […]

Có gần 3.300 cửa hàng Thế giới di động, Bách Hóa Xanh, Điện máy xanh khắp cả nước, chủ tịch Nguyễn Đức Tài làm sao để nhân viên không tham nhũng vặt?

Bệnh tham nhũng, “bòn mót” trong doanh nghiệp Trong cuốn sách Một đời quản trị, giáo sư Phan Văn Trường từng viết: Bệnh tham nhũng thường xuất hiện tại các nơi có giao dịch. Bệnh này cũng rất khó triệt để, tuy nhiên trong quản trị hàng ngày doanh nghiệp vẫn có thể bắt […]