Tag Archives: tiền sử dụng đất

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai – bà Nguyễn Thị Như Loan: Dự án Phước Kiển vẫn chưa biết đi về đâu, đây không phải lỗi của Công ty!

Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 900 tỷ – tăng 5% và LNTT 100 tỷ đồng – tăng 28% so với năm 2019. Trong đó, lợi nhuận chủ yếu đến từ các dự án Lavida và Thương […]