Tag Archives: xung đột lợi ích

Thêm 1 quỹ đầu tư lâu năm lên tiếng, Kusto và những bên ủng hộ đã nắm ít nhất 49% quyền biểu quyết của Coteccons

Trong thông báo mới nhất, quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund (“PXP VEEF”) bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem (như được nêu trong thông cáo ngày 1 tháng 6 năm 2020) và The8th (như được nêu trong thông cáo ngày 9 tháng 6 năm 2020) đối với […]

Kustocem yêu cầu Coteccons họp ĐHĐCĐ bất thường trên cơ sở nào?

Hôm qua, cổ đông lớn sở hữu 17,55% của Coteccons ( HoSE: CTD ) là Kustocem công bố thông tin đang xin tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào để kiểm toán “đặc biệt” hoạt động của công ty từ năm 2017 và đề xuất bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT). Đại […]